قرارداد با مدرسان

ماده ۱) طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین طرف‌های ذیل به منظور انجام تعهدات این قرارداد منعقد می‌شود:

۱- شریف‌کدکم، مجری برگزاری دوره‌های آموزشی در مرکز آموزش‌ مهارت‌های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی آقای مهدی متقی‌پور به نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان ابن‌سینا، طبقه چهارم و شماره تلفن: ۰۲۱۶۶۱۶۴۸۲۵ که در این قرارداد به‌ اختصار مجری نامیده می‌شود.

۲- (مشخصات مدرس در فرم ماده ۱۰ تکمیل می‌شود) که در این قرارداد به اختصار مدرس نامیده می‌شود.

ماده ۲) موضوع قرارداد:

برگزاری دوره‌های آموزشی (نام دوره در فرم ماده ۱۰ ذکر می‌شود)

ماده ۳) مدت قرارداد:

۱- از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ تشکیل اولین جلسه دوره‌های آموزشی ذکر شده در جدول ماده ۲

۲- تاریخ پایان قرارداد: تاریخ تشکیل آخرین جلسه دوره‌های آموزشی ذکر شده در جدول ماده ۲

ماده ۴) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

سهم مدرس، ۳۰ درصد از کل مبلغ دریافت شده از دانشجویان می‌باشد که پس از تأیید مجری و مدیر مرکز آموزش، ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از اتمام دوره قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۵) تعهدات مجری:

۱- تأمین امکانات و تجهیزات لازم جهت اجرای تعهدات موضوع قرارداد.

۲- پرداخت مبلغ قرارداد مطابق شرایط مندرج در ماده ۴

۳- اعلام قبلی به مدرس در صورت عدم امکان برگزاری دوره در موعد مقرر.

۴- ارائه گواهی تدریس دوره در مرکز آموزش مهارت‌های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف به مدرس به تعداد دوره‌های تعریف شده در ماده ۲ پس از انجام کامل تعهدات توسط مدرس.

ماده ۶) تعهدات مدرس:

۱- برگزاری دوره آموزشی طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از طرف مجری.

۲- اعلام قبلی به مجری در صورت عدم امکان برگزاری دوره در موعد مقرر.

۳- شرکت در جلساتی که از طرف مجری تشکیل و به اطلاع مدرس می‌رسد.

۴- تحویل تمام مستندات لازم و فیلم‌های ضبط شده کلاس‌ها به مجری جهت بارگزاری در سایت و پشتیبانی دانشجویان. بدیهی است که صدور گواهی برای مدرس منوط به ارائه کامل مستندات و تأیید مجری می‌باشد.

۵- مدرس متعهد می‌گردد…

ماده ۷) سایر شرایط قرارداد:

۱- شرایط عمومی حاکم بر قراردادها از جمله مقررات مربوط به فورس ماژور و همچنین کلیه مقررات حاکم و جاری دانشگاه جزء لاینفک این قرارداد بوده، رعایت آن‌ها برای طرفین قرارداد الزامی است.

۲- طرفین قرارداد نمی‌توانند تعهدات مندرج در این قرارداد را کلاً یا جزئاً به غیر واگذار نمایند مگر در موارد ضروری و غیرقابل ‌اجتناب با اطلاع قبلی و هماهنگی طرف مقابل.

۳- این قرارداد هیچ‌گونه رابطه استخدامی اعم از  مدرس، استاد، عضو هیأت علمی، کارمندی و مفاهیم مشابه ایجاد نمی‌کند و صرفاً واگذاری موضوع قرارداد به مدرس دوره آموزشی می‌باشد.

ماده ۸) حق فسخ و خسارت:

الف) مجری در موارد ذیل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ کلیه‌ی مطالبات خود از مدرس اقدام می‌نماید:

۱- نقض ضوابط اخلاقی، انضباطی و انتظامی دانشگاه به تشخیص حراست دانشگاه.

۲- عدم رعایت ضوابط و شرایط قرارداد.

۳- عدم صحت اطلاعات و مدارک ارائه‌شده از سوی مدرس به مجری.

ب) در صورتی که مجری به تعهدات خود عمل ننماید، مدرس می‌تواند با اعلام کتبی به مجری، اجرای تعهدات بر اساس مفاد مندرج در این قرارداد را درخواست نماید. در صورتی که پس از یک هفته از اعلام کتبی، مجری به تعهدات خود عمل ننماید، مدرس می‌تواند قرارداد را فسخ و کلیه مطالبات خود را بر اساس این قرارداد مطالبه نماید.

ماده ۹) حل و فصل اختلافات:

در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تفسیر تعهدات ناشی از این قرارداد، موضوع از طرف داور مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد و رای داور مرضی‌الطرفین برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود و در صورت عدم اجراء ذی‌نفع می‌تواند به مرجع قضائی ذی‌صلاح مراجعه نماید.

ماده ۱۰) تکمیل قرارداد:

نام و نام خانوادگی مدرس(ضروری)
ایمیل(ضروری)
تاریخ تنظیم قرارداد(ضروری)