پادکست شریف

این رسانه تلاش می‌کند دو مفهوم را بازگو کند توسعه طراحی؛ یعنی پروسه تبدیل ایده به محصول بازتعریف بازارطراحی؛ یعنی تبیین ساختار فرایند کار حرفه‌ای

اپیزود صفر | مهدی متقی‌پور | طراحی صنعتی

۰۰:۰۰