مهدی متقی پور

پل های ارتباطی

مهدی متقی‌پور

عضو هیئت علمی مرکز آموزش مهارت‌های مهندسی

مهارت ها

سالیدورک 100
کتیا 100
اینونتور 100

۱- نقشه کشی صنعتی و ساختمان

۲- طراحی، مدل‌ سازی و ساخت با نرم‌ افزارهای CATIA، SolidWorks ،Revit ,Geomagic, INVENTOR,  AutoCAD، Rhino ، PowerMill،

۳- طراحی و ساخت با پرینتر سه بعدی

۴- طراحی و ساخت با دستگاه CNC

۵- مهندسی معکوس

۶- تولرانس و انطباقات صنعتی

۷- هیدرولیک صنعتی

۱- نقشه‌کشی صنعتی ۱ و ۲

۲- نقشه‌کشی ساختمان

۳- طراحی و ساخت با پرینتر سه‌بعدی

۴- نرم‌افزارهای مهندسی

۱- معاون آموزشی مرکز گرافیک مهندسی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹

۲- معاون آموزشی مرکز آموزش مهارت‌های مهندسی از ۱۳۹۹ تا کنون

کتاب برگزیده کشور در حوزه مکانیک – نقشه‌کشی از وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰

ساخت عصای نابینایان با حسگرهای مکانیکی

۱- شهریار کابلی، صیاد نصیری، حمید حق شناس، مهدی متقی‌پور، علیرضا جهانتیغ پاک، غلامرضا پیر چراغی، جمال ارغوانی هادی، ارائه درس کارگاه عمومی بصورت عملی و غیر حضوری برای دانشجویان مهندسی در دوران قرنطینه ناشی ازهمه گیری: تجربه دانشگاه صنعتی شریف، ۱۴۰۰

۲- شهریار کابلی، صیاد نصیری، حمید حق شناس، مهدی متقی‌پور، علیرضا جهانتیغ پاک، غلامرضا پیر چراغی، جمال ارغوانی هادی،کارگاه عمومی: درسی برای مهارت آموزی یا فرصتی برای نمایش دورنمای حرفه مهندسی، ۱۴۰۰

۳-  مهدی متقی‌پور، ارزیابی تأثیر استفاده از نرم افزارهای CAD در آموزش گرافیک مهندسی، ششمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران، ۱۳۹۸

۴-  مهدی متقی‌پور، استفاده از فناوری چاپگرهای سه بعدی در بهبود کیفیت آموزش درس نقشه کشی صنعتی ۱۳۹۵

۵-  سارا تجاره، مهدی متقی‌پور، تدوین درس طراحی سبز برای دانشجویان مهندسی ۱۳۹۵

۶-  مهدی متقی‌پور، ارزیابی تأثیر آموزش درس نقشه کشی صنعتی بر بهبود قدرت تجسّم سه بعدی دانشجویان رشته های مهندسی و علوم پایه، ۱۳۹۴

۷-  مهدی متقی‌پور،ارزیابی تغییر شیوه آموزش درس نقشه‌کشی صنعتی ۲ از سنتی به مدرن، ۱۳۹۱

۸-  مهدی متقی‌پور، مطالعه مقایسه‌ای درباره شیوه‌های تدریس درس نقشه‌کشی صنعتی ۱، مجله علمی-پژوهشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران، ۱۳۹۱

۱-احمد متقی‌پور، شیوا مردانی، مهدی متقی‌پور، اصول نقشه کشی ساختمان، انتشارات شریف کد‌کم، ۱۴۰۰

۲- مهدی متقی‌پور، اصول طراحی مهندسی با CATIA، انتشارات شریف کد کم، ۱۳۹۹

۳- احمد متقی‌پور، مهدی متقی‌پور، مبین متقی‌پور، اصول طراحی مهندسی با SolidWorks، انتشارات شریف کد کم، ۱۳۹۹

۴- احمد متقی‌پور، مبین متقی‌پور، مهدی متقی‌پور، رسم فنی و نقشه‌های صنعتی ۱، انتشارات شریف، ۱۳۹۹

۵- مهدی متقی‌پور، اصول ترسیم با AutoCAD  انتشارات شریف کد کم، ۱۳۹۸

۶- نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی، وزارت آموزش و پرروش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۳۹۸۷

۷- احمد متقی‌پور، مبین متقی‌پور، داود مرادی،  مهدی متقی‌پور، اصول نقشه کشی صنعتی ۲، انتشارات شریف کد‌کم، ۱۳۹۷

۸- مبین متقی‌پور، شهرزاد حمیدی، حمید رضا شیردل، مهدی متقی‌پور، اصول نقشه کشی صنعتی ۱، انتشارات شریف کد‌کم، ۱۳۹۶

۹- اصول نقشه کشی صنعتی ۱ یوسف صباغی، مهدی متقی‌پور، الفبای الکترومغناطیس جلد اول و دوم، انتشارات دانش‌پژوهان‌جوان، ۱۳۹۳

۱۰- مهدی متقی‌پور، مسائل فیزیک عمومی جلد اول، انتشارات دانش‌پژوهان‌جوان، ۱۳۹۳

۱۱- مهدی متقی‌پور، علیرضا صادقی‌راد، محمد امین آقامیری، مسائل فیزیک عمومی جلد دوم، انتشارات دانش‌پژوهان‌جوان، ۱۳۹۳

۱۲- مهدی متقی‌پور، الفبای حرارت و سیالات، انتشارات دانش‌پژوهان‌جوان، ۱۳۹۳

۱- امکان سنجی بهبود و توسعه کیفی درس نقشه کشی صنعتی ۱

۲- ساخت عصای مخصوص برای نابینایان با قابلیت جابجایی سریع

۳- بهبود شیوه آموزش درس نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار SolidWorks

دوره های مدرس